AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wij van EHBO Bellingwolde begrijpen dat het beschermen van je privacy zeer belangrijk is. We doen er alles aan om deze van uw persoonlijke-gegevens die u aan ons heeft toevertrouwd, om de juiste manier te gebruiken. We bieden je dan ook ten alle tijden het recht om je eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of deze te laten verwijderen. EHBO Bellingwolde, gevestigd: Hoofdweg 135 9695 AD te Bellingwolde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wetgeving privacyverklaring.

Gegevens van EHBO Bellingwolde:

EHBO Bellingwolde
Gronddiep 50
9695 AD Bellingwolde
www.ehbobellingwolde.nl
Mail: voorzitter@ehbobellingwolde.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
EHBO Bellingwolde verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Bedrijfsnaam
– Voor- en achternaam contactpersoon
– Geb. data
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, of foto’s gepubliceerd op de website(mits schriftelijke toestemming).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via voorzitter@ehbobellingwolde.nl , of via telefoonnummer +31 597 531448 dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

EHBO Bellingwolde verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Cursussen
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op onze website
– Om goederen en diensten bij je af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming:
EHBO Bellingwolde neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder personen van EHBO Bellingwolde.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
EHBO Bellingwolde bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:
EHBO Bellingwolde verstrekt jouw persoonsgegevens nooit aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van cursussen en onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
EHBO Bellingwolde gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door EHBO Bellingwolde en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar voorzitter@ehbobellingwolde.nl . We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
EHBO Bellingwolde neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op

EHBO Bellingwolde
Gronddiep 50
9695BE Bellingwolde
www.ehbobellingwolde.nl
Mail: voorzitter@ehbobellingwolde.nl

Sponsoren